Direkt zum Inhalt.

Sevgili Öğrenci Velileri,

Çocuğunuz çok önemli ve büyük bir adım atmanın eşiğinde. Çocuğunuz okula başlıyor.Bu onun başarılı olmak mecburiyetinde olduğu yeni bir çevreye gireceği, yeni ilişkiler kuracağı, daha bağımsız ve özgür olacağı ve yeni deneyimler kazanacağı anlamına geliyor.
Çocuğunuz bu adımı atarken onun işini kolaylaştıracak çok şey yapabilirsiniz. Bunun için "yardımcı öğretmen" olmanıza, öğleden önceki dersleri öğleden sonra ve akşam evde sürdürmenize gerek yoktur. Fakat siz daha önce olduğu gibi çocuğunuzun her şeyi konuşabileceği bir kişi olarak kalınız: Onu cesaretlendirin, teselli edin, aracılık yapın, yardım edin başarıları ve başarısızlıkları üzerinde konuşunuz.
Çocuğunuz bu güne kadar sizden yalnız konuşmayı öğrenmedi. O sizden, kendisi için gerekli olan herşeyi aldı, öğrendi : Girişkenlik, çekingenlik, merak, özgüven, öğrenme isteği... Şimdi çocuğunuzun yazı dilini öğrenmesinde, yazıyı keşfetmesinde, okumayı öğrenmesinde, kitap dünyasına girişinde de ona eşlik ediniz...
Çocuğunuz, karşılaştığı bu yenilikleri tanırken onu yalnız bırakmayınız. Bu çok önemlidir.Herşeyden önce yazıyı ve yazı dilini öğrenmesine yardım ediniz. : Bizim toplumumuzda yalnız okuyanların iyi bir meslek öğrenme, tam olarak bilgilenme ve
daha bağımsız yaşama şansları vardır. Burada televizyon yardım etmiyor, okumak gerekiyor....

Okumayi öğrenirken çocuğunuza nasıl yardım edebilirisiniz ?

 1. Kendiniz okuyunuz. Örnek, en iyi öğretmendir.
  Çocuklar çok iyi gözlemcidir. İnsanların yazıyı ne zaman ve ne için kullandıklarının tam olarak farkına varırlar ve kafalarına kaydederler. Örneğin ;
  • bilgiye gereksinim duyduklarında,
  • bir şeyin tam olarak bilinmesi gerektiği zamanlarda,
  • gördüklerini, duyduklarını kontrol etmek istediklerinde,
  • Bir tavsiyeye gereksinim duyduklarında, (eğer problemi tanıyan birisi yoksa,tanımıyorsa)
  • kendilerinin yaşayamayacağı maceralardan birşeyler öğrenmek istediklerinde,
  • kendi kendilerine zaman ayırmalarını gerektiren durumlarda.
 1. Çocuğunuza kitap okuyunuz : Dinlemek, okumaya giden yoldur.
  Çocuğunuza normal olarak , uykudan önce okuyacağınız şeyler Almanca dersi gibi olmamalıdır.Burada çocuğunuzun, dinlemenin çok güzel bir şey olduğunun, kitaplarda heyacanlı, eğlenceli öykülerin saklı olduğunun ayrımına varması, yeterlidir.
 1. Çocuğunuza kitaplar hediye ediniz : Resimli kitaplar, çocuk kitapları, genel bilgiler içeren kitaplar...
  Çocuklarınızın özel ilgilerine uygun kitaplar seçerek onların bu yanlarını güçlendirmek, geliştirmek, pekiştirmek çok mantıklı ve zorunlu bir iştir. Çocuklarınızla, onların gerçek deneyimleri, televizyon deneyimleri ve okuma deneyimleri üzerinde konuşmaya çalışınız.
 1. Çocuğunuz okulda okumaya başlıyor. Bu aşamada, çocuğunuzun okumayı öğrenmesine olumlu, yapıcı katkılarınızla eşlik ediniz!
  Çocuğunuz belki sizin okumayı öğrendiğinizden daha farklı bir şekilde okumayı öğrenecektir: Sizinkinden farklı olan bu okuma metodunu, sizin eski metodunuzla rahatsız etmeyiniz. Fakat, çocuğunuzun okuyabildiği şeyleri, okutunuz. Okuma öğreniminin kendine göre - yetişkinlerin zannetiklerinden çok daha fazla - zorlukları vardır. Küçük ilerlemeler takdir edilmeli, desteklenmelidir....
 1. Kendiniz için zaman ayırınız. Çocuğunuza zaman veriniz.
  Eğer sinirli ve gerginseniz çocuğunuzla ders çalışmayınız. Yoksa çocuğunuz da sinirli ve gergin olur.
 1. Kim okuyacaksa, onun sakinliğe ihtiyacı vardır.
  Çocuğunuzun ilkokumayı öğrenmeye çalıştığı, denediği bir zamanda, televizyonun açık olmasına izin vermeyiniz.
 1. 7-) Kim okuyacaksa, onun rahatça okuyabileceği bir yere gereksinimi vardır:
  Bu bazen bir oda, bazen de yeterli ışığı ve uygun mobilyası olan bir okuma köşesidir.
 1. Kim sakin oturmak zorundaysa, yeteri kadar hareket edebiliyor olması gerekir.
  Çocuğunuzun dışarda yeteri kadar hareket etmesini, oynamasını ve spor yapmasını sağlayınız.
 1. Çocuğunuzda okuma merakı ve isteği yaratınız.
  Okuma isteği okuma ile kazanılır : Eğer çocuğunuz televizyonda soyu tükenmiş dev sürüngenlerle ilgili bir film gördüyse, onun o konuya karşı ilgisi vardır. Çocuğunuza bu konuyla ilgili bir kitap alınız. Eğer bir seyahat planlıyorsanız, enformasyon konularını içeren metinler bulunuz.... Fırsatları doğru değerlendiriniz!
 1. Çocuğunuzla kütüphanelere, kitapçılara gidiniz.
  Bütün kitapların hepsinin evde olması ve bunlara sahip olmak olanaksızdır. Çocuklara mümkün olduğunca erken, her kitaba nasıl ulaşacağının yolu mutlaka gösterilmelidir!
 1. Eğer çocuğunuzun, özellikle okumada zorlukları varsa ?
  Eğer çocuğunuz okuyamıyorsa, bunun bir sürü nedeni vardır: Belki iyi göremiyordur. Belki harfleri yeteri kadar tanımıyor, aralarındaki farkı ayırt edemiyordur. Belki konsantre zorluğu vardır.... Daha bir sürü rahatsızlık faktörleri vardır. Bunların hemen hemen hepsine yardım edilebilir. Öncelikle sınıf öğretmeniyle konuşunuz. Ben eminim ki, okul size bu problemlerin çözümünde ya kendisi yardım edebilir, ya da size yardım edebilecek başka birilerini gösterebilir.

Okuma; harfleri tanımaktan, sözcükleri adlandırmaktan daha ileri bir şeydir. Okuma bilime, kültüre, öğrenmeye giriştir. Okulla birlikte bu yolda, çocuğunuza eşlik ediniz. Size ve çocuğunuza bu konuda başarı ve mutluluk diliyorum.

Dostça selâmlarımla,

Doris Ahnen